Marka Danışmanlığı

Kurumsal kimlik değişim ve uygulamalarındaki tüm süreçlerin kontrol altında ilerlemesi gerekmektedir. RGN, bu noktada yönetilebilir ve kontrol edilebilir olması yönünde pratik çözümler sunmaktadır. Tasarım aşamasında gerçekleştireceğimiz işbirliği ; uygulama sürecinin daha kolay, daha uygun bütçeli ve daha etkin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Analizlerimiz ve rehberliğimiz, size gelecek dönemler için yatırım öncesi her konuda öngörü oluşturmaktadır

Marka Uygulamaları

RGN projenin başlangıcından, yapısının oluşturulması, tedarikçi seçimi, garanti şartlarının ve ürün teknik özelliklerinin belirlenmesine kadar her süreçte aktif olarak görev almaktadır. Yeni ve mevcut marka uygulamalarının; en etkili ve en uygun bütçe ile çözümlenerek yönetilebilir olması en birincil hedefimizdir.
Proje müdürlerimiz, tüm farklı marka taşıyıcılarının tasarımı ve detaylandırılması konusunda yetkin bilgiye sahiptir. Ekibimiz araştırmacı, yenilikçi, etkin ve çözüm odaklı çalışmaktadır. Pratikte, uygulamaların; lojistik, finansal ve bir çok açıdan da değerlendirilerek belirlenen süreçte tamanlanmasını sağlamaktadır.
Bunların ötesinde online CI-Control platformu, projenin tüm bilgilerinin her zaman ve her durum için güncel tutulmasını ve kolay erişimine imkan vermektedir.  

Marka Sürdürülebilirliği

Marka taşıyıcılarınız istenildiği ve gerektiği şekilde uygulandıktan sonra korunması çok önemlidir. RGN bakım hizmetleri kapsamında, size en kısa sürede durum ile ilgili, sürekli takip sağlayan CI-Control sistemi; mevcut kimliğin devamlılığının yönetilmesinde makul ve uygun bütçeli çözümler sunmaktadır. Ayrıca bu platform mevcut stok bilgisi, güncel veri takibi, planlama ve bakım süreci ile ilgili özelleştirilmiş tüm raporları da içermektedir.

Marka İş Akışı

Yeni marka uygulamalarında çeşitliliğin çok olduğu bir diğer alan ise IT uygulamalarıdır. Online MS Word, sunum şablonları, broşür ve mektup formatları.. gibi yeni kimlik geçişinde IT uzmanlarımız, sizin mevcut bilgi işlem departmanınız ile birlikte çalışarak tüm olası durumlar için hazırlık yapmaktadır.

Daha fazla bilgiyi Ofis Çözümleri ve Dijital Değer Yönetimi bölümlerimizde bulabilirsiniz.  

Marka Perakende Hizmetleri

Perakende Marka kimliği farklı ve özel bir disiplindir. Merkezi yönetim gerektiren lokal ve/veya uluslararası yüksek adet lokasyon içermektedir. Desteğimizle kısa sürede tamamlanan pazarlama kampanyalarının hızlı geri dönüşleri sayesinde sene içinde daha fazla kampanya yapabilmeyi sağlamaktadır. Dünya çapında tüm mağazalarda hızlı ve kaliteli kampanya uygulamalarının gerçekleşmesini CI-Control, design2publish yazılımlarımızın yardımı ve uluslararası ağımızın desteği ile sağlamaktayız. Size tüm perakende lokasyonlarınızda tutarlı marka kimliği uygulamalarınızı garanti etmekteyiz.