CI-Control

CI-Control, Kurumsal Kimlik Kontrolü, RGN tarafından online ortamda markanız için gerekli tüm bilgilerin toplandığı, standardizasyonun sağlandığı ve tek merkezden kontrol imkanı sunan bir platform olarak geliştirilmiştir. Bu platform, marka kimliğinize ait uygulanma ve sürdürülebilirlik için gerekli tüm genel verileri çalışanlar ve harici ekiplerin kullanabileceği şekilde dört bileşenden oluşturulmuştur.

  • Marka Portalı
  • Görsel Kütüphane
  • Design2publish
  • Süreç Yönetimi

Belirtilen bileşenlerin detaylarını paylaşmaktan ve opsiyonel olarak markanız için özelleştirilecek modülleri açıklamaktan memnuniyet duymaktayız.

Marka Portalı
Bu marka portalı; dijital kurumsal kimlik kitapçığının ötesindedir. Kurum kimliğiyle ilgili tüm bilgiler tek merkezi platformda olması gereken yapı çerçevesince bir araya getirilmiş ve tüm kullanıcıların erişimine açılmıştır. Kolaylıkla değişimlerin gerçekleşebileceği, güncel ve dinamik bilgileri içermektedir. Verilen kullanıcı hakları izinleri doğrultusunda özelleştirilmiş marka portalı yapısı sadece kurum içi kullanıcılar değil, 3. Parti tedarikçiler, ajanslar… tarafından da kullanılabilmektedir. CI-Control kullanımı kolay olup; markanızın sahada doğru uygulanmasını ve aynı şekilde sürdürübilmesini sağlamaktadır.Görsel Kütüphane
Görsel kütüphane kurumsal fotoğrafların merkezi olarak toplandığı bölümdür. Özelleştirilmiş etiketler sayesinde; görseller kullanıcı gruplar, konu başlıkları gibi farklı başlıklar altında aranabilmektedir. Çalışanlarınızın en hızlı şekilde gerekli ve doğru görsele ulaşmasını sağlar. CI-Control üzerinden görseller istenilen formatta yüklenebilir. Markanıza uygun olmayan veya düşük kaliteli görsellerin kullanımını engelleyerek marka kimliğinizin kalitesini arttırabilmenize imkan sağlar.Design2publish
Farklı bölgelerde bulunan çalışanlarınızın özgürce kendi baskılarının tasarımlarını yapabilmesi için hazırlanmış olan özel bir modüldür. Bunu yaparkende kurum kimliği kuralları kapsamında gerçekleşmesini sağlamaktadır. Mevcut hazır şablonlar sayesinde; ekibimiz kendi insert, flyer, davetiye gibi kurumsal evraklarını hazırlayabilmektedir. Şablonlar sabit olup, görsel kütüphaneden fotoğrafların kullanılması ve metin değişikliği yapılarak çalışmalar hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlar. Tasarım onaylandıktan sonra dijital ortamda veya üretim amaçlı kullanılabilir. Deneyimlerimiz özellikle çok uluslu organizasyonlarda kaliteyi ve standardı değiştirmeksizin, bu yapının çok etkin olarak kullanılabildiğini göstermiştir.

Süreç Yönetimi
Kurumsal kimlik değişimi aşamasında gereken en önemli modüldür. Eski veriler ile yeni kurum kimliği ile ilgili tüm bilgileri eşleştirir ve ilgili departmanları bu sürece dahil eder. Tüm teklifler, planlamalar, üretim dosyaları, lokasyonların açılış saatleri ve tüm detaylar tek bir merkezde toplanır. Tüm tedarikçi ve uygulama ekiplerinin düzgün ve eksiksiz bir şekilde çalışmasını organize eder. Proje yöneticisi olarak sizlerinr; lojistik, bütçe ve istenilen tüm detaylar kapsamında online hızlı, gerçekçi ve güncel durum raporu almanızı sağlar.Ayrıca süreç yönetimi saha uygulamaları ile mevcut kurumsal kimlik kurallarının bir bütün halinde değerlendirilmesini sağlar. CI-Control marka portalı tabela, araçlar, kıyafetler… tüm marka taşıyıcılarının uygulamalarının üzerinde marka kimliğinin nasıl, ne zaman vekimin tarafından uygulandığına kadar tüm bilgileri içerir.Hasar ve tamir süreçleri ile de organizasyon içinde hızlıca çözümlenmesini sağlar.Sadece bir veri bankası değil, tek merkezden yönetimi sağlayan güncel bir marka portalıdır.Sahada marka uygulamaları ve sürdürülebilirliği konusunda 15 yılı aşkın bir deneyim sonucu oluşturulmuş olan CI-Control sisteminin özetlemeye çalıştık. Mevcut sistemi ve süreçte kuruluşlarının ihtiyaçlarını bildiğimizden dolayı tasarlanmış olan sistem; kimliğinize en doğru şekilde hizmet vermektedir.